Варненская Область г.Бяла ул."Хан Кубрат"№34

Цены в сутки за квартиру:01.05 - 15.06: 35 лева16.06 - 30.06: 40 лева01.07 - 15.08:...

от от 60 лв.в зависимост от периода и продължителноста на престоялв. / День