Област Варна гр.Бяла ул."Хан Кубрат"№34

Цени за нощувка на апартамент:По договарянеОПИСАНИЕ:Самостоятелен апартамент само на...

от от 70 лв.лв. / ден